Success yellow arrow on black arrows background. Standing out from the crowd. Lucky business achievements and leadership concept
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Survey

Leda i förändring och oförutsägbarhet – survey

Vi vet att ett delvis nytt ledarskap behövs för att hantera osäkerhet och komplexitet  – frågan är vilka kvalitéer som är viktigast? Och hur svårt är det egentligen är att som ledare minska känslan av kontroll?

Så vilka ledarbeteenden och egenskaper är extra viktiga i tider av ständig förändring och oförutsägbarhet?

Under det senaste året har vi ställt frågan till närmare 500 ledare, senast på vårt webbinarie med Mariah ben Salem Dynehäll, och nedan är några av de mest förekommande svaren.

Så här svarade ni:

Tydlighet

I tider av osäkerhet är det extra viktigt att vara tydlig med det man kan vara tydlig med – exempelvis förväntningar, roller och önskat beteende. Samtidigt behöver man ibland också vara tydlig med att man inte vet eller inte har svaret på en fråga.

Reflektera!

– Vad önskar du mer tydlighet kring?
– Hur kan du själv vara mer tydlig?

Lyssnande

Konsten att lyssna är kanske det svåraste i tider av ständig förändring, oförutsägbarhet och komplexitet. Och sannolikt den viktigaste! Ju mer oförutsägbarhet – ju viktigare att lyssna in andra perspektiv, erfarenheter och idéer. Och det gäller att lyssna färdigt, ställa frågor och vara närvarande i sitt lyssnande.

Reflektera!

– Hur kan du bli mer närvarande i ditt lyssnande?

– Vem, vilka skulle du behöva lyssna mer på?

Kommunikativ

Att vara kommunikativ kan handla om så mycket – om att vara öppen, dela med sig, lyssna, ställa frågor och att ge och ta emot feedback. I tider av förändring behöver vi också vara mer situationsanpassade i vårt sätt att kommunicera – vissa sammanhang och personer kräver mer kontinuitet och frekvens i kommunikationen. Kommunikation bygger relationer och det behöver vi nog som allra mest i dagens arbetsliv!

Reflektera!

– Har du en förebild som kommunikatör/kommunikativ ledare – och i så fall varför?

– Vad vill du utveckla i din egen kommunikation?

Flexibel

Det hörs på namnet: oförutsägbarhet gör att vi inte vet hur det kommer att bli, att vi inte kan planera i förväg för allt och att vägen framåt kan te sig osäker. Då gäller det att våga pröva nytt! Att lära av misstag och våga justera i planer och mål. Eller med andra ord: agera med örat mot marken och visa mod att vara en mer agil ledare.

Reflektera!

– I vilket sammanhang kan du bli mer modig att pröva nytt?

– Hur kan du inspirera andra att bli mer kreativa?