Ekstern-thumbnailbilde-5
FOTO: Åsa Lindell (från zoom-intervjun)

Intervju:

Åsa Lundquist Coey, doktor i management och komplexitet

Lyssna på samtalet med Åsa Lundquist Coey, doktor i management och komplexitet och en av dem som kan mest om temat Leda i förändring och oförutsägbarhet. Åsa har förmågan att göra det komplexa, om inte enkelt, så förståeligt och spännande.

Åsa Lundqvist Coey

Åsa Lundqvist Coey hjälper organisationer och individer i ett allt mer växande komplext organisationslandskap att ta sig fram och utvecklas.

Förutom en PhD i Management and Complexity så är hon specialist på kommunikativt och relationellt arbete, medarbetarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering, innovation och förändring. Författare till fem böcker med en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon tillhör fakulteten på Stockholms Handelshögskola.

Källa: Curemo