Man sketching a business plan on a large board in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Att leda i förändring och oförutsägbarhet kräver ett nytt ledarskap

Förändring pågår ständigt. Ibland sker den långsamt, stegvis och ibland är den snarare disruptiv, där hela system och grundläggande förutsättningar förändras nästan över en natt.

Förändring är en förutsättning för utveckling och förändringsarbete år en given del av vardagen som ledare och chef. Men hur leder man effektivt och med goda resultat i tillvaro av ständig förändring som alltmer blir även komplex och oförutsägbar? Och vilket ledarskap behövs i vår tid präglat just av ökad osäkerhet?

Det fanns en tid då ledare hade svar på alla frågor, kunde peka med hela handen, och hade hög grad kontroll. Idag är det ett helt annat ledarskap som behövs.

I en tid då oförutsägbarheten och komplexiteten ökar också behovet av andra egenskaper och beteenden, inte bara hos ledaren utan hos alla i en organisation. Egenskaper som förmår omvandla osäkerhet till kreativitet och bidrar till att skapa en viss stabilitet och riktning i våra interaktioner, våra möten och vår kommunikation.

Psykologisk trygghet som grund

En grundläggande förutsättning för att utveckla effektiva team, verksamheter och innovation är att det finns psykologisk trygghet. Är det osäkert runt oss, blir den inre tryggheten om möjligt ännu viktigare.  Ledare kan bidra genom att skapa förutsättningar och ramar för en kultur där det är tryggt att bidra med idéer, ställa frågor, göra och lära av misstag samt ifrågasätta normer. En psykologisk trygghet bidrar till att bygga tillit, och bjuder in även till den sårbara tilliten. Där det är ok att säga: Jag vet inte. Vad tycker du? Förlåt.

Innovera tillsammans

När det gäller innovationskraften och idéskapandet blir det allt tydligare att fler behöver bidra med sina tankar och sina idéer.

Gårdagens kunskap är inte lika given, nya perspektiv måste in, andra erfarenheter måste lyssnas av och detta leder oss mot mångfald och inkludering. Inte bara i policydokument och värderingsord, utan i det dagliga arbetet. Att lyssna, att verkligen lyssna blir då en superpower. Liksom att ställa frågor. Frågor som leder vidare, frågor som öppnar upp, frågor som fördjupar och som får medarbetaren, kollegan att vilja bidra.

Kreativitet förutsätter reflektion

Fler och fler behöver alltså bidra, och det är inte bara vår kompetens och erfarenhet som är viktiga utan även våra reflektioner och vår kreativitet. Ledare behöver medvetet skapa tid och utrymme för denna kreativitet, på samma sätt som den rofyllda tiden av reflektion, tillsammans och enskilt behöver få en plats.

Säg hejdå till silos och stuprör

Att tänka och göra tillsammans utanför fasta organisationsrutor har heller aldrig varit viktigare – tvärs-samarbetet är en förutsättning för hållbar och konkurrenskraftig utveckling. Låt oss aldrig kliva in i våra silos igen!