Panic attack in public place. Woman having panic disorder in city. Psychology, solitude, fear or mental health problems concept.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Survey:

Varannan upplever att deras arbetsplats präglas av psykologisk trygghet

Inför vårt webinarie om psykologisk trygghet var vi nyfikna på hur det står till på våra läsares arbetsplatser. Vi ställde sex frågor och svaren* visar att det finns utvecklingspotential.

För precis som vi har lyft fram i höstens artiklar och krönikor, och som även psykologen Agnes Mellstrand och moderatorn Åsa Lindell tog upp under sitt webinarie, så presterar organisationer med psykologisk trygghet betydligt bättre. Vilket inte borde vara överraskande, med tanke på att trygga medarbetare mår bättre, vågar ta mer plats, är mer lojala och helt enkelt gör ett bättre jobb.

Här är resultatet från survyen:

På en skala mellan 1 och 10, där 10 betyder att man helt och fullt känner att man kan erkänna sina misstag, blev genomsnittet 7 på den här frågan. 55% av svaren landade mellan 8–10.

Ett sätt för dig som ledare att bidra till en arbetsmiljö där medarbetare känner trygga och vågar erkänna sina misstag är att själv vara öppen, prestigelös och erkänna när du själv gjort fel. Det är också viktigt att vara måna om lärandet – att alltid ställa frågan kring vad vi kan lära oss av våra misstag och omvandla misstag till lärande.

55% av de som svarade på den här frågan, svarade mellan 8–10. Genomsnittssiffran blev 7,5.

I en organisation med som främjar framgång på sikt har man attityden genomförande som lärande och problemlösning är konstant efterfrågat. Som ledare sätter du uppriktlinjer och sätter upp mål, men teamen upptäcker svaren själva. En ledare som vågar visa sin osäkerhet och kunna säga ”jag vet inte” är en förebild och får andra att våga.

På en skala mellan 1 och 10 blev genomsnittssvaret 6,7. 40,4% av deltagarna i undersökningen svarade mellan 8–10.

På en arbetsplats som genomsyras av psykologisk trygghet är ingen rädd för att ta upp jobbiga saker. Konflikter är oundvikliga på en arbetsplats och någonting som alla kan lära sig av.

64% av svaren landade på mellan 8–10 i poängskalan och genomsnittet blev 7,8.

I en trygg miljö känner man tillit och har inga problem med att be varandra om hjälp eller att hjälpa till. Det är en självklarhet efter som alla jobbar mot samma mål. Som ledare kan du föregå med gott exempel och be ditt team om hjälp.

Genomsnittspoängen på den här frågan blev 6,7. 50 % gav 8–10 som poäng.

Som ledare har du lyckats skapa psykologisk trygghet när ditt team vågar ta personliga risker och säga sin mening utan att vara rädda för att bli avvisade eller straffade.

På den sista frågan var det 34% som gav en poäng mellan 8–10. Genomsnittet blev 6,4.

På en arbetsplats där ingen någonsin utmanar eller ifrågasätter händer det inte mycket. Så ta emot den där engagerade men kanske ibland obekväma medarbetaren med öppna armar. I tider av ökad komplexitet och oförutsägbarhet är kritiskt granskande av normen en framgångsfaktor – nya idéer och nya sätt att göra saker behövs!

Lycka till i arbetet mot mer psykologisk trygghet!

* Antal deltagare i undersökningen: 53 st