Male Colleagues Whispering Behind Back Of Unhappy Business Lady Indoors
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Survey (6 korta frågor):

Psykologisk trygghet: Hur är det på din arbetsplats?

Psykologisk trygghet kan definieras som ”att vi lever i övertygelsen om att man inte kommer bli bestraffad eller dömd för att man gör sin röst hörd, ställer frågor, ifrågasätter eller erkänner misstag”.* I detta klimat är tilliten hög och präglas av ett ärande vid utmaningar och misstag.

Frågorna i vår survey är med andra ord centrala för hur psykologiskt trygg arbetsmiljön är. Besvara dem utifrån hur du känner just nu, det finns inga rätt eller fel svar.

(Resultatet kommer att presenteras här på plattformen samt vid ett webbinarium med Agnes Mellstrand den 9e december klockan 08.30-09.30)

För varje fråga ska du välja en siffra som bäst representerar det du känner stämmer överens med din arbetsplats. Dina svar är helt anonyma.

Hitta frågorna här (under en minut att svara)

*källa Amy Edmundson.