People helping each other to reach top of the mounting
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Om att arbeta mot gemensamma mål och uppnå önskat resultat

Team med kraft och riktning

Jobbar vi som ett lag får vi bättre resultat. Det låter enkelt, men det sker sällan smärtfritt. Ett tydligt syfte är viktigt för teamarbetet. Syftet ska vara lätt att relatera till, och höra ihop med företagets överordnade målsättningar och vision. Helst bör syftet också vara vägledande för alla målsättningar ni har för individuella utmaningar.

Här är några tips på hur man blir ett team med kraft och riktning.

Brist på riktning

 • När det saknas syfte som ger riktning kämpar grupper på flera plan.
 • Här är några exempel på utmaningar som kan uppstå:
 • Teamets arbete har liten betydelse för organisationens överordnade syfte.
 • Sambandet mellan teamets mål och organisationens syfte är svagt.
 • Den enskilde medarbetaren upplever inte att teamets arbete stämmer överens med deras värderingar och önskemål i det dagliga arbetslivet.
 • Teamets syfte är för lätt att uppfylla, och utmanar inte individen att anstränga sig eller vidareutveckla sin kompetens och sina färdigheter.
 • Kopplingen mellan arbetsinsatsen och teamets och organisationens resultat är svag, eller existerar inte.
 • När ett resultat kan kallas framgångsrikt är oklart och inte tillräckligt definierat.

Tre saker som ger ett team riktning och kraft

 • Utmanande syfte

En fet och mätt katt jagar inte. Precis som katter blir vi slöa om vi inte har något att jaga. Ett utmanande syfte är något som gör att vi utnyttjar potentialen hos oss själva och hos våra kollegor. Ibland måste vi stå fasta, så att vi tillsammans kan tänka nytt. Det är sådana här uppgifter som ger oss glädje när de är lösta. Och vi känner oss lite smartare än vi gjorde innan vi påbörjade uppgiften.

Teamets syfte måste därför alltid finnas inom ett område där det är utmanande att nå målet. Ju fler av våra förmågor som aktiveras, desto bättre.

Då måste syftet också accepteras av teammedlemmarna. Ett alltför ambitiöst mål kan verka ouppnåeligt och skapa apati kring arbetet. Så knepiga mål kan motverka sitt syfte. Men kom ihåg, vi ska anstränga oss. Annars upplevs inte vårt arbete som viktigt.

 • Tydligt syfte

Att förmedla vart vi är på väg och hur saker och ting kommer att se ut när vi kommer dit är viktigt. Du eller dina chefer kanske vet detta. Men när den bilden inte är tydlig för dem som ska utföra uppgifterna ger den inte den extra kraft som ett tydligt syfte ska göra.

Tyvärr går många i fällan att tro att ett tydligt syfte är att förklara hur jobbet ska utföras. Detta kan i värsta fall förstöra individens känsla av autonomi, och avskräcka. Det bästa är att tydligt visa vad man vill uppnå, och överlåta lösningen på uppgiften till de som ska göra jobbet.

 • Syfte med konsekvenser

Inom sjukvården har det forskats i hur städpersonal bedömer vikten av sitt jobb. I de fall där städarna ansåg att deras jobb skapade trivsel, god hygien och därmed bättre vårdförhållanden för patienterna upplevdes arbetet ha större betydelse än för dem som inte upplevde detta samband. Genom att bidra till sjukhusets överordnade syfte blev stoltheten över de enskilda arbetsuppgifterna större och utförandet förbättrades.

Att se och förmedla hur uppgifter har konsekvenser för helheten är ett vinnande koncept!

När vi ser att det vi gör i vardagen hjälper till att föra organisationen i rätt riktning ökar motivationen. Men ofta ser vi tyvärr inte detta samband. Därför är detta ett viktigt kommunikationsjobb för chefer.

Så kom ihåg! Du måste, oftare än du tror, visa och berätta hur individen är med och skapar rörelse i rätt riktning för organisationen.